USD
EUR
RUB

«Մոքոս» հայ եկեղեցական վեպը

Խաչի պանծացումն ու հաղթանակը: Վեպում պատմվում է իր հորեղբոր կին Փանփուլի դեմ Արզի որդի Գարեգինի պայքարի մասին, քրիստոնյա հորեղբայրներից օգնություն խնդրելը, Սուրբ Տիկին գնալն ու քրիստոնյա դառնալը: Այս հատվածում իր կենտրոնական դերակատարությունն ունի Մոքոսի երազը․ նա առաջին անգամ տեսնում է Մանուկ Տղին, և արթնանալով՝ Մանուկ Տղի դեմքով պատկերն է նկարում, ոսկեջրով օծում, դնում է շրջանակի մեջ ու կրկին քնում: Երկրորդ անգամ է տեսնում Մանուկ Տղին, ով Մոքոսին հիշեցնում է կորցրած գավազանի մասին, որը տնկել էր հողի մեջ: Ասում է, որ գավազանը քառասուն ճղնանի ծառ է դարձել, և հրամայում է մեջտեղի ճյուղը կտրել ու մեծ խաչ պատրաստել: Սա աղերսվում է Քրիստոսի խաչափայտի հիշողության հետ:

Մոքոսը կատարում է երազով իրեն հրամայվածը․ պատրաստում է խաչը, իր նկարած պատկերը զետեղում խաչի վերևում, ոսկե թագ դնում վրան: Սա Հայոց Եկեղեցում և, առհասարակ, քրիստոնեական եկեղեցում գործածվող խաչվառի նկարագրությունն է:

Վիպական մտածողության մեջ, որպեսզի հերոսի առաքելությունը օրինականացվի, կարևոր է երկնային հրաշքը, որը «Մոքոս»-ում հանդես է գալիս կարմիր, կանաչ լույսի տեսքով․ երբ աքլորականչին Մոքոսը փողը փչել է տալիս և զորքին պատրաստում կռվի, Գարեգինի վրա երկնքից կանաչ, կարմիր լույս է իջնում: Զինվորները, տեսնելով հրաշքը, գնում համբուրում են Գարեգինին և մկրտվելով՝ դառնում քրիստոնյա: Սա, անշուշտ, հիշողությունն է Տարոնում Գրիգոր Լուսավորչի կողմից կատարված հայոց զորքի մկրտության, որից հետո մկրտվածների վրա հրեղեն սյան տեսքով լույս է իջնում, որը երեք ժամ շարունակ տեսանելի է լինում ներկաներին: Սրան զուգահեռ տեսնում ենք Աստվածաշնչի «Ելք» գրքում հիշատակվող ամպի և հրի սյունը, որը անապատում գիշեր ու ցերեկ ուղեկցում էր Եգիպտոսից հեռացած հրեաներին:

Վեպում հրե սյունը կերպափոխվել է կանաչ-կարմիր լույսի, որը փեսայության խորհրդանիշն է, և իջնում է ոչ թե մկրտված զորքի վրա, այլ Գարեգինի, իսկ մկրտված զորքի թիվը, ի տարբերություն պատմական վկայության, տասն անգամ ավելի է:

Ուշագրավն այն է, որ զորքը առաջ է շարժվում պատկերից բխող լույսի առաջնորդությամբ, քանի որ դեռ լույսը չէր բացվել և մութ էր: Սրա բացատրությունը գտնում ենք Ագաթանգեղոսի «Պատմության» մեջ․ «Խաչին փարած լույսը հենց նույն աստվածային Հոգին է, որը փառավորում է Որդուն: Եվ խառնվեց նրա ճառագայթներին, քանզի ինքը Որդուց է վերցնում և պատմում իրեն սիրողներին․․․»:

Գարեգինի զորքը, խաչի զորությամբ առաջնորդված, մոտենում է պաշարված քաղաքին: Փանփուլը, տեսնելով երևացող կանաչ, կարմիր լույսը, մարդ է ուղարկում պարզելու լույսի ինչ լինելը: Ուղարկվածները տեսնում են Գարեգինին ու զորքի առջևից ընթացող խաչն ու խաչվառը, սարսափում են և հետ վերադառնալով՝ ոչինչ չեն ասում: Հաջորդ գնացողները պարզում են եկողների ինքնությունը: Այստեղ կա մի կարևոր հանգամանք․ Արզի որդի Գարեգինը իր քաղաքն է վերադառնում Մոքոսի Աստծո հետ, ինչպես Տրդատը` Գրիգորի Աստծո հետ: Սա, անշուշտ, 4-րդ դարի պատմական դեպքերի հիշողությունն է:

Հետախույզները վերադառնում են և Փանփուլին խորհուրդ են տալիս փախչել, որովհետև զորքի հետ եկող լույսը կվառի իրենց: Փանփուլը տեսնում է քնած Գարեգինին․ «Էրեսը կարմիր արև դարձեր, կը հազարնը լոսը բերնէն կելլր» (ժողովրդական պատկերացումներում տղայի բերանից ելնող լույսը վերագրվում է մյուռոնին): Փանփուլը զղջում է իր արածի համար և հեռանում: Առավոտյան« երբ Գարեգինը մոտենում է քաղաքին, Փանփուլը տեսնում է, որ լույսը կիսվեց և մի կեսը գնաց բերդի տակ իջավ և կամար կապեց դեպի երկինք: Սա ժողովրդի հիշողության մեջ կենցաղավարող Լուսավորչի` Էջմիածնի տեսիլքն է: Փանփուլը վախենում է իր տեսածից ու զղջում արածի համար․ իր վրայից հանում է կեծակե թուրն ու գոտին, դնում Գարեգինի առաջ, նրան է տալիս նաև իր թագավորությունը և ներողություն խնդրում: Գարեգինը ներում է Փանփուլին: Փանփուլը խոստովանում է, որ հավատում է Մոքոսի Աստծուն: 5-րդ մասն ավարտվում է Գարեգինի քաղաքի մոտակայքում մատուռի շինարարությամբ, որը Մոքոսին հրամայվել էր երազով: Եվ մատուռը կառուցվում է այն տեղում, ուր լույս էր իջել: Այստեղ կրկին հանդիպում ենք Լուսավորչի տեսիլիքի տեղայնացմանը և կառուցման այն սկզբունքին, որով կառուցվել է Մայր Տաճարը:

Իսկ խաչն ու պատկերը, որն առաջնորդել էր զորքին, մոմերով ու խնկարկությամբ տանում և դնում են մատուռի մեջ:

Վեպի վերջին` վեցերորդ մասը սկսվում է Փանփուլի և Մոքոսի՝ դեպի Սուրբ Տիկին կատարելիք ճանապարհորդությամբ, որը հագեցած է Դերսիմի բնապատկերների և տեղագրության ճոխ ու հարուստ նկարագրություններով: Որտեղով որ նրանք անցնում են, ժողովուրդը դուրս է գալիս նրանց տեսնելու: Ճանապարհին նրանք հանգրվանում են Կամախի մոտ, որը վեպում հիշատակվում է որպես Քեամ թագավորի տարածք: Մոքոսը մերժում է Քեամի հյուրասիրությունը, որովհետև այս թագավորը, որը Մոքոսի հոգեհոր եղբայրն էր, դեռ կռապաշտ էր: Երբ հասնում են Զինաքյարի ամրոցը, Մոքոսը Փանփուլին ցույց է տալիս զնդանը և պատմում Մանուկ Տղի ձեռքով եղած իր փրկությունը զնդանից և թունավոր ջրից: Ճանապարհին` Փանփուլի բերդի դիմաց, Մոքոսը մի աղբյուրի ակ է բացում, վրան խաչքար է սարքում և անունը դնում Խաչաղբյուր: Վեպում ակնհայտ կերպով կենցաղավարում է խաչի հաղթանակի և փրկագործության խորհրդաբանությունը, որը հանդես է գալիս ֆիզիկապես այն կանգնեցնելով` ի տես բոլորի:

Վեպն ավարտվում է Գարեգինի ու Մարգարիտի ամուսնության և Գարեգինի թագադրության պատմությամբ։Մոքոսը նամակ է ուղարկում թագավորներին և Քառասուն Մանկանց ու բոլորին հրավիրում Գարեգինի թագադրությանն ու պսակադրությանը: Որպես օրհնաբաշխ ակնաղբյուր և Դերսիմի կամ պատմական Ծոփք աշխարհի հոգևոր ստնտու, կրկին հանդես է գալիս Ս․ Տիկինը, որը գլխավոր հավաքատեղի է, ուր հավաքվում են բոլոր հրավիրյալները: Գարեգինը մեծ շուքով ու խնջույքի սեղաններով է դիմավորում իր հյուրերին: Մոքոսն ու Քառասուն Մանկունք օրհնում ու փառաբանում են Աստծուն, որ խաղաղ ժամանակների հասան և «գառն ու գայլը արածում են միասին»: Սա աշխարհի վերջի և Քրիստոսի գալուստի հետ առնչվող պատկերացում է, որը գալիս է վաղ հնությունից, որը հարազատորեն պահպանել է վեպը:

Այնուհետև Փանփուլը Գարեգինին է տալիս Պենկիպոզը, կեծակե թուրը և իր ակնեղենը, որոնցով Քառասուն Մանուկները զարդարում են Գարեգինի կուրծքը: Մոքոսը բոլորին խնդրում է աղոթել« որ Մանուկ Տղան ինքը երկնքից իջնելով՝ թագադրի նորաօծ արքային: Մանուկ Տղան իջնում է և իր թագը դնում Գարեգինի գլխին:

Գարեգինին ամուսնացնում են, նա նստում է գահին և խաղաղություն է լինում աշխարհում:

Վեպը բավական զգույշ է պահպանել քրիստոնեական հավատքի տարածման վաղնջատեքստը` առանց աղավաղելու դրա հաջորդական զարգացումները: Հետագայում ավելացված շերտերը նույնպես չեն խաթարել սկզբնական քարոզչության մշակութային առանձնահատկությունն ու նրբերանգները` մեր ժամանակներին հասցնելով կորուսյալ Հայրենիքի` մեզ տակավին անհայտ պատմական հիշողությունները: Այդ հիշողությունները և խաչի գաղափարաբանությունն ու իմաստաբանությունը հետագա դարերում ծնունդ տվեցին բազմաթիվ վիպական զրույցների` ի դեմ «Կարոս խաչի»:

Սիրանույշ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Շողակն ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ

Լրահոս
Սարոյանի թանգարանի բացումը պլանավորվում է այս տարվա օգոստոսին Հալվեց սարերի ձյունը «Մեզ մոտ երաժշտական թատրոնի ժանրը ոչ թե կաղում է, այլ չկա» Երևանյան 10 գրատնակների կեսն արդեն տեղադրված է Սաղմոս 1 Անառակի կիրակի (Մեծ պահքի Երրորդ կիրակի) «Եթե կա ճգնաժամ, ապա այն ոչ թե ֆինանսական է, այլ տեսլականի ճգնաժամ է» Պահանջ. Դասական երաժշտությունը մոդայիկ պետք է լինի երիտասարդների շրջանում Գերագույն հոգևոր խորհուրդը հանդես եկավ հայտարարությամբ «Մենք Ձեզնից ընդամենը մեկ խնդրանք ունենք՝ շարունակեք ծառայել մեր ժաղովրդին, որովհետև դրանից ավելի վսեմ գործ չկա»․ Սերժ Սարգսյան Բղջախոհություն և մեղանչում Շնորհավորում եմ, Հայրիկ ջան… Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 9-րդ փառատոնը կնվիրվի Գրիգոր Եղիազարյանի 110-ամյակին Արմեն Աբրոյան․ «17 միլիոն դրամից ավելի գումար է խնայվել և վերադարձվել պետբյուջե» Պատմություններ, որ մեզ հետ չեն կատարվի Հուշարձանները վերականգնող կազմակերպություններից վեցի գործն ուղարկվել է դատախազություն Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում ավարտվեց Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը Չեմ դառնա ձեր հսկան, որովհետև դուք բոլորդ եք հսկա ՀԵԵՄ կազմակերպչական խմբի ժողով Մայր Աթոռում Միրզոյանի անվան կոմպոզիտորական մրցույթի հայտերն ընդունվում են մինչև մայիսի 5-ը Բարեխոսություն սրբոց․ Հաղթանակած եկեղեցու աղոթքը Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ Հույսի շողեր Նման բան անել չի կարելի. Մշակույթի նախարարն իր անհանգստությունն է հայտնում Գառնու «Քարերի սիմֆոնիայի» շրջակայքում կատարվող շինարարության վերաբերյալ Պատանի տաղանդավոր նկարիչը Գյումրու տնակային ավանից Ամիրյան. Ձեր աշխատանով թանգարանը տարել եք հաստիքների կրճատման Փելեշյան. Իմ ֆիլմերը երկար կապրեն, որովհետև դրանք լի են սխալներով Իմ հասակը «Էդիթ պրինտի» ղեկավար․ «Երևի Արմեն Մարտիրոսյանն ուզում է բոլորի արածը նսեմացնել» ՀԵԵՄ կազմակերպչական խմբի ժողով Մայր Աթոռում «Խոր Վիրապ» վանական համալիրի տարածքում հսկողությունն ուժեղացնելու միջնորդագիր է ներկայացվել Սոսը սար էր գնացել Խոհեմ եղիր և ընտրիր չափավոր կյանքը. Ս. Հովհան Ոսկեբերան Հայրապետ Ոզնին Ստեփանակերտը կունենա եկեղեցի, որն իր ձևով կհիշեցնի միաժամանակ Զվարթնոցի ու Հռիփսինեի տաճարները Լեգեոներները փորձում են նպաստել հայ պղնձափողային երաժիշտների կատարելագործմանը «Անուշի» մարտի 1-ի ներկայացման գլխավոր դերերում՝ արտիստական բացառիկ կազմ Նախագահը հյուրընկալել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներին «Փոքրիկ իշխանը» և «Նամակ պատանդին» ստեղծագործությունները՝ մեկ գրքում Ամպիկը
website by Sargssyan