USD
EUR
RUB

«Գոհություն հայտնեցե՛ք ամեն ժամ ամեն ինչի համար»

 

«Գոհացարուք յամենայն ժամ ի վերայ ամենայնի, յանուն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ Հօրն և Աստուծոյ»:

«Գոհություն հայտնեցե՛ք ամեն ժամ ամեն ինչի համար Հորը և Աստծուն՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով» (Եփեսացիներ 5:20):

​Սիրելի՛ հավատավոր զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու.

​Մենք պետք է հարաժամ գոհություն և փառաբանություն վերառաքենք երկինք՝ մեր Տեր Աստծուն, քանի որ Նրա ողորմածությունը մեզ՝ մեղավոր մարդկանց նկատմամբ մեծ է և անքննելի: Աստծո գթառատությունն ու ողորմածությունը մարդու հանդեպ անսահման է: Անընդհատական է Աստծո ողորմությունը և մշտապես ուղեկցում է մարդուն: Միայն անհրաժեշտ է նկատել այն: Անհրաժեշտ է տեսնել այն նույնիսկ փորձությունների ժամանակ, որոնք սկիզբ և վերջավորություն ունեն: Աստծո ողորմությունն իր զավակների նկատմամբ դրսևորվում է ամեն րոպե և ամեն վայրկյան: Մարդը կարող է մերժել Աստծուն և ժխտել Նրա գոյությունը, բայց նա չի դադարում գտնվել Նրա ողորմածության և սիրո սահմաններում:

Մեր սրտի ամեն բաբախի մեջ Աստծո գթությունն է: Ամեն երեխայի լույս աշխարհ գալը Աստծո պարգևած հրաշքն է: Ամեն քայլափոխի մեջ Աստծո հոգածությունն ու խնամքը կան: Արվեստն ու արհեստները՝ իրենց տեսակներով, Աստծո շնորհն ու պարգևն են: Գիտությունն ու տեխնիկան ևս արարչագործության զարգացման արդյունքն են, հետևաբար պետք չէ արարչագործության արգասիքները փոխարինեն Արարչին, կամ Աստծուն պատվելու փոխարեն մարդը խոնարհվի նյութի առջև:

Մարդիկ անվերջ գերբնական հրաշքներ են փնտրում Աստծո գոյությունն ապացուցելու համար, սակայն Աստծո ներկայությունը կարելի է տեսնել ամեն ինչում, միայն անհրաժեշտ է կույր չլինել և օրվա ընթացքի հետ տեսնել Աստծո ողորմածությունը մեր՝ մեղավորներիս հանդեպ, որպեսզի չլսենք Նրա դատապարտիչ խոսքը. «Լսելով պիտի լսեք, բայց չիմանաք, տեսնելով պիտի տեսնեք, բայց չճանաչեք» (Եսայի 6:9): Այլ սաղմոսերգուի պես պիտի կարողանանք գովերգել և պատմել Աստծո գթության մասին.

Գթասիրտ, ողորմած է Տերը, համբերատար ու ողորմաշատ: Տերն իսպառ չի բարկանում և հավիտյան ոխ չի պահում: Մեր մեղքերի համեմատ չվարվեց մեզ հետ, ոչ էլ մեր անօրենության համեմատ հատուցեց մեզ: Այլ որքան բարձր է երկինքը երկրից, այնքան զորեղ է Տիրոջ ողորմությունն իրենից երկյուղ կրողների վրա: Որքան հեռու է արևելքն արևմուտքից, այնքան հեռացրեց նա մեր անօրենությունները մեզնից: Ինչպես որ մի հայր գթում է իր որդիներին, այնպես Տերը պիտի գթա իրենից երկյուղ կրողներին (Սաղմոս 102:8-13):

Աստծո ողորմություններն ամենուր են. սկսվում են մարդու ծննդյամբ և չեն ավարտվում նրա մահով, այլ այդ ողորմածությունը մահկանացու մարդուն հավիտենական կյանք է խոստանում: Երկնավոր Թագավորը մարդկանց չթողեց մեղքի ճիրաններում, այլ ազատագրեց նրանց Իր Որդու հաշտարար արյամբ: Նույնիսկ մինչև Իր Որդուն աշխարհ ուղարկելը Աստված չէր դադարել սիրել Իր արարածներին: Մենք Նրա սերն ու ողորմածությունը տեսնում ենք դեռևս հինկտակարանյան հերոսների նկատմամբ, որոնք գտնվում էին Նրա անմիջական հոգածության ներքո: Դրանում համոզվում ենք Աբրահամի և նրա սերունդների կյանքի ընթացքին հետևելով:

Հիսուս Քրիստոս Հայր Աստծո գթության մեծագույն ապացույցն է: «Քո մեղքերը քեզ ներված են» (Մարկոս 2:5), ազդարարում է Աստծո Միածին Որդին մեղավոր մարդուն՝ Իր խաչելությամբ և փրկագործ առաքելությամբ: Քրիստոսի բժշկություններն ու հրաշքները նույնպես աներկբա փաստում են Աստծո ողորմած սիրո մասին: Բժշկության բոլոր պատմություններում Հիսուս Քրիստոս չի մերժում բուժել, դևերին հանել և հարություն պարգևել Իրեն դիմած մարդկանց, որոնց կյանքի և փրկության միակ հույսը Նա էր: Աստծո Միածին Որդու Հարությունը վկայում է, որ մարդը հավերժորեն դատապարտված չէ մահկանացու լինելու: Անկախ մարդու մեղավորությունից՝ Աստված նրան արժանացնում է հաղորդվել Իր կենարար Մարմնին և Արյանը: Անկախ մարդու մեղավորությունից՝ Աստված ներում է զղջացողներին և խոստանում է Երկնային Արքայություն:

Յուրաքանչյուր մարդու կյանքի էջերը ևս պատմում են Աստծո ողորմածության մասին: Փորձությունների մեջ ընկնելով՝ մարդը կարող է կասկածել և թերանալ իր հավատքի մեջ, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ Աստծո սերն ու գթությունը չեն պակասում նրա հանդեպ: Տխրությունն ու բարկությունը կարող են ազդել մեր սրտի և բանականության վրա, բայց չեն կարող նվազեցնել Արարչի գթությունը: Հովսեփի և Հոբի կյանքը ցույց են տալիս, որ կյանքի ամեն շրջադարձ էլ ավելի է ընդգծում Աստծո ողորմածությունը մեր նկատմամբ: Գուցե թե մենք դա չտեսնենք և չնկատենք, նույնիսկ Աստծուն մեղադրենք մեզ լքելու մեջ, բայց Աստված միշտ ներկա է մեր կյանքում, միշտ քայլում է մեզ հետ: Այդ մենք ենք Նրան լքում և հեռանում:

Մեծ պահքի ապաշխարության շրջանը մատնանշում է Աստծո գթառատությունը, քանի որ այդ կիրակիների ոսկե շղթան յուրօրինակ ձևով փաստում է, որ Աստված մեզ մեծ հնարավորություն է տալիս մեր հոգու փրկության գործին անտարբեր չլինելու: «Անառակ Որդու», «Անիրավ տնտեսի» և «Անիրավ դատավորի» կիրակիները շեշտադրում են Հայր Աստծո ուշադրությունը մարդու արարքների և գործերի նկատմամբ: Անկախ ամեն ինչից՝ մարդուն տրվում են զանազան հնարավորություններ ու առիթներ՝ իր հոգու համար մտահոգվելու, իր հոգին փրկելու, Աստծուն ապավինելու համար: Անառակ Որդու առակում զավակը գալիս է հոր մոտ, ներում խնդրում, և հայրը ոչ մի դատապարտող խոսք չի ասում, այլ վազում է ընդառաջ, գրկում, բարձրացնում որդուն և նոր հագուստով ու իր կազմակերպած խնջույքով մեծ պատվի արժանացնում նրան: Անիրավ տնտեսի առակում գնահատվում են տնտեսի ջանքերը, որ նա գործադրում է իր հետագա կյանքը դասավորելու համար: Անիրավ դատավորրի առակով Քրիստոս հարց է բարձրացնում. մի՞թե անիրավ դատավորը այրու թախանձանքներից հետո կորոշի տեսնել նրա դատը, իսկ Բազումողորմ Հայրը անտարբեր կլինի իր զավակների աղոթքների նկատմամբ:

Սիրելինե՛ր, Աստված իրականում շատ ուշադիր է մեր բոլոր խնդիրների նկատմամբ, մեր առողջության, մեր կյանքի, մեր հոգու փրկության: Նա Գթառատ է ու Ողորմած, ինչպես ասում է սաղմոսերգուն: Աստծո սերն ու հոգատարությունը աննկարագրելի են: Մարդը իրականում երջանիկ կարող է լինել, եթե նկատի Տիրոջ ողորմություններն իր հանդեպ: Մեր ծնունդը, մեր կյանքը Աստծո ողորմածությունն են վկայում: Մեր կյանքի ավարտին նույնպես Աստծո գթածությունն է մեզ սպասում, քանի որ այդ ժամանակ էլ Տերը մեզ հրավիրում է Երկնային խնջույքի մասնակիցը դառնալու, որի համար փառք Նրան հավիտյանս հավիտենից:

Շնորհք, սէր և խաղաղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եղիցի ընդ ձեզ, ընդ ամենեսեանսն. Ամեն:

Տեր Վահան քհն. Առաքելյան

Աղբյուր՝ Surbzoravor.am

Լրահոս
Մատթեոս Զարիֆյան. Ճերմակ գիշեր Վահան Սաղաթելյան. Արնախաչ «Մաեստ­րո Քո­չար» պու­րա­կը Ա­լեք­սանդր Թա­մա­ն­յա­նի թի­կուն­քում Իսպանացի լուսանկարիչը բացահայտել է շքեղ լուսանկարներ ստանալու գաղտնիքները (լուսանկարներ) Սուրբ «սպասավորներն» ու «պաշտպանները» Ագահություն «Կան­թեղն ան­տա­ռում՝ Հա­ղար­ծին» Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Արտյոմ Նաղդյանը Բոտիչելիի հազվագյուտ կտավը կվաճառվի Sotheby's աճուրդու «Միշտ հնարավոր է ելք գտնել՝ առանց ընկճվելու» Ջիվան Ավետիսյանի «Դրախտի դարպասը» ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան կկայանա Մոսկվայի կինոփառատոնում «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա» Ռուսական արվեստի թանգարանի այցելուները կհայտնվեն Բորիս Գրիգորևի կտավում VR տեխնոլոգիայի միջոցով Իր հետ­մա­հու ա­զա­տամ­տու­թ­յու­նը կի­սեց Սեն գե­տի ա­լիք­նե­րի հետ Մատթեոս Զարիֆյան․ Խնդրանք Բանտում էի, և ինձ այցի եկաք (Մատթ. 25:36). մաս 1-ին Ավետիք Իսահակյան. Հայաստանին Վահան Տերյան․ Թովիչ քնքշությամբ հանգչող աշխարհում Սուրբ Բարսեղ եպիսկոպոսի ճառը հիսունիններորդ (ԾԹ) սաղմոսի մասին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Մասիս կբերվի Սուրբ Գևորգ Զորավարի մասունքը Ողջախոհություն Եղիշե Թադևոսյանի չցուցադրված էտյուդները կներկայացվեն հեղինակին նվիրված նորաբաց ցուցասրահում «Ուղղակի չեմ տառապել մեծամտությամբ» Հայ ազգային բազմաբնույթ տոները հետաքրքիր մեկնաբանություններով տեղ են գտել մեկ գրքում Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի խանութի բացումը Կամերային կենտրոնը Կոմիտասի ծննդյան օրը բացօթյա համերգ կկազմակերպի Կինոկենտրոնը սկսել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի տարածքում գտնվող նյութերի արխիվացման աշխատանքները ԴասA-ի մասնակիցները շնորհավորում են Սերգեյ Սմբատյանին ու հույս հայտնում, որ շատ շուտով կհանդիպեն համերգասրահում Կկայանա «Անուշ. անավարտ օպերա» ֆիլմի պրեմիերան Ռուբեն Սևակ․ Ինչու Նորայր Գրիգորյան. Բաց աչքերով Պարույր Սևակ․ Ռետին չեմ-թուղթ եմ Եգիպտոսում հայտնաբերվել են տասնյակ հնագույն սարկոֆագներ «Հին Երևան» ծրագիրը մայրաքաղաքի կայուն զարգացման առանցքային բաղադրիչներից է. Վարագ Սիսեռյան COVID-19-ի պատճառով Նոբելյան մրցանակաբաշխության ձևաչափը փոխվել է «Ընթրիք հիմարի հետ». Ֆրանսիս Վեբերի հանրահայտ կատակերգությունը կներկայացվի Վանաձորի թատրոնի բեմում Երևանում կանցկացվի «Արմենիա» միջազգային երաժշտական փառատոնը Երեխաները պատահականություն չեն Ֆիլմ Տ. Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի մասին Երիտասարդ դաշնակահարների ինքնատիպ ելույթը
website by Sargssyan