USD
EUR
RUB

«Ե­թե սի­րեք ի­րար, բո­լո­րը կի­մա­նան, որ Իմ ա­շա­կերտ­ներն եք»

 

«Վար­դա­պե՛տ, ի՞նչ պետք է ա­նեմ, որ հա­վի­տե­նա­կան կյան­քը ժա­ռան­գեմ»: Եվ Նա նրան ա­սաց. «Օ­րեն­քում ի՞նչ է գր­ված, ինչ­պե՞ս ես ըն­թեր­ցում»: Սա պա­տաս­խա­նեց և ա­սաց. «Պի­տի սի­րես քո Տեր Աստ­ծուն քո ամ­բողջ սր­տով և քո ամ­բողջ հո­գով և քո ամ­բողջ զո­րու­թյամբ և քո ամ­բողջ մտ­քով. և պի­տի սի­րես քո ըն­կե­րո­ջը, ինչ­պես քո ան­ձը» (Ղուկ. 10; 25-27)։

Աստ­ծո սե­րը փր­կու­թյուն է, և Աստ­ծուն սի­րե­լով միայն մարդ կա­րող է ի­րա­կան սի­րով սի­րել իր նմա­նին, քան­զի մարդ­կա­յին սե­րը շա­հախն­դիր է, պա­կա­սող, իսկ աստ­վա­ծա­յի­նը` ան­շա­հախն­դիր և ա­վե­լա­ցող:

Պո­ղոս ա­ռա­քյա­լը, որ­պես­զի ցույց տա, թե ինչ է սե­րը, ստո­րո­գե­լի­նե­րով է մո­տե­նում. «Սե­րը համ­բե­րող է, քաղց­րա­բա­րո է. սե­րը չի նա­խան­ձում, չի ամ­բար­տա­վա­նա­նում, չի գո­ռո­զա­նում, ան­վա­յել վար­մունք չի ու­նե­նում, ի­րե­նը չի փնտ­րում, բար­կու­թյամբ չի գրգռ­վում, չար բան չի խոր­հում, ա­նի­րա­վու­թյան վրա չի ու­րա­խա­նում, այլ ու­րա­խա­նում է ճշ­մար­տու­թյան վրա. ա­մեն բա­նի դի­մա­նում է, ա­մեն բա­նի հա­վա­տում է, մշ­տա­պես հույս է տա­ծում, ա­մեն բա­նի համ­բե­րում» (Ա Կորնթ. 13; 4-7), և վեր­ջա­պես ի­րա­կան սի­րո դրսևո­րումն է Քրիս­տո­սի գա­լուս­տը, Ով մեր փր­կու­թյան հա­մար բա­զում տա­ռա­պանք­ներ կրեց, չար­չար­վեց, խաչ­վեց և եր­րորդ օ­րը հա­րու­թյուն ա­ռավ` այս­պի­սով ցույց տա­լով մարդ­կա­յին ցե­ղին զո­հո­ղու­թյան և հո­գու փր­կու­թյան անկ­րկ­նե­լի ու­ղին:

«Սի­րիր ըն­կե­րոջդ քո ան­ձի պես», - ա­սում է Տե­րը, ա­սել է` քեզ քո ըն­կե­րոջ մեջ տես, նրա սխալ­նե­րը քո­նը հա­մա­րիր և հա­նուն այդ սի­րո ձե՛ռք մեկ­նիր, օգ­նի՛ր, որ­պես­զի ա­զատ­վի շեղ ճա­նա­պար­հից, սր­տանց, ա­ռանց նա­խան­ձի սի­րիր, ու­րա­խա­ցիր նրա ձեռք­բե­րում­նե­րով, հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րով և կա­րեկ­ցիր, օգ­նիր նե­ղու­թյան և տխ­րու­թյան ժա­մա­նակ: Միայն ճշ­մա­րիտ քրիս­տո­նյա մար­դը կա­րող է լի­նել ան­շա­հախն­դիր ըն­կեր, բա­րե­կամ, հա­րա­զատ: Բո­լոր մար­դիկ էլ կա­րոտ են և կա­րիքն ու­նեն լավ ըն­կե­րոջ, բա­րե­կա­մի, հա­րա­զա­տի, բայց շատ քչերն են, որ ձգ­տում են լի­նել լա­վը: Նյու­թա­խո­նարհ աշ­խար­հում մարդ ա­րա­րա­ծը շատ հա­ճախ դրամն ու հարս­տու­թյու­նը գե­րա­դա­սում է Աստ­ծուց և նյու­թը` ըն­կե­րո­ջից, ո­րից ա­ռաջ են գա­լիս բա­զում խռո­վու­թյուն­ներ, դժ­վա­րու­թյուն­ներ...

Քրիս­տո­նյան պետք է ի­մա­նա ե­րեք բան.

1. Աստ­ծուն չճա­նա­չող մար­դու հա­մար կա­րո­ղու­թյուն­նե­րի և պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րի վե­րին շեմ հան­դի­սա­ցող Ոս­կի կա­նո­նը այն ա­մե­նա­ցածր աս­տի­ճանն է, որ­տե­ղից քրիս­տո­նյան պետք է սկ­սի իր նմա­նին իր ան­ձի պես սի­րե­լու փոր­ձա­ռու­թյու­նը:

2. Նա­խա­ձեռ­նո­ղը պետք է միշտ լի­նի ին­քը` չս­պա­սե­լով եղ­բո­րը և չակն­կա­լե­լով նրա­նից փո­խա­դար­ձը:

3. Պետք է հս­տա­կեց­նի իր հա­մար «իսկ ո՞վ է իմ ըն­կե­րը» հար­ցի պա­տաս­խա­նը. կար­ծում ենք՝ ա­ռա­ջադ­րան­քի կա­տա­րու­մը ա­ռա­վել դյու­րին կդառ­նա, ե­թե չմո­ռա­նանք. «Չէ՞ որ մաք­սա­վոր­ներն ու մե­ղա­վոր­ներն էլ ող­ջու­նում են ի­րենց հա­րա­զատ­նե­րին», նաև՝ «Սի­րե­ցե՛ք ձեր թշ­նա­մի­նե­րին»:

Ըն­կե­րո­ջը սի­րե­լու մա­սին Հի­սուս ա­սում է. «Ե­թե սի­րեք ի­րար, բո­լո­րը կի­մա­նան, որ Իմ ա­շա­կերտ­ներն եք» (Հովհ. 13;35), իսկ Աստ­ծուն սի­րե­լու մա­սին ա­սում է. «Ով իմ պատ­վի­րան­ներն ըն­դու­նում և դրանք պա­հում է, նա է, որ Ինձ սի­րում է» (Հովհ. 14;20): Մար­դը մար­դու հա­մար կա­րող է թշ­նա­մի լի­նել, բայց օ­տար չէ, Աստ­ծո հա­մար` ա­ռա­վել ևս, մար­դուն, ու մարդ­կա­յի­նին ընդ­հան­րա­պես, օ­տար է Չա­րը` ողջ գո­յա­վո­րի, ա­րար­չու­թյան, Կյան­քի ու Սի­րո թշ­նա­մին:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Համո Սահյան. Անձրև Վահագն Դավթյան. Անի Ապահովություն Զրույց «ոչնչի» շուրջ Մահացել է «Ոսկե գլոբուս»-ի կազմակերպիչ Լորենցո Սորիան «Հացի բազմացումը» տեսարանի պատկերագրական դրսևորումը Եղիշե Չարենց․ Մայրամուտներ Պարույր Սևակ․ Անակնկալ հայտնագործություն Երբ փրկությունը սերն է. Լիլյա Մուկուչյանի դերակատարմամբ ներկայացումը կցուցադրվի «Արմմոնո» փառատոնին Քարոզչություն «Առնո Բաբաջանյանը» ոչ թե ախտահանվել, այլ արտաքինից մաքրվել է Վիեննայի օպերան Պլասիդո Դոմինգոյին պարգևատրել է արվեստում ունեցած ներդրման համար Ռազմիկ Դավոյան. Արարչություն Հայաստանում հնչեցին Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործությունները Վստահություն Սրբին մեծարելը նրան ընդօրինակելն է Հավատարմություն Հպարտությունն ու խոնարհությունը Արմենուհի Սիսյան․ «Փախուստ ծառերի մոտ» Մհեր Բեժանյան. Հաճույքի թռչուն Էրմիտաժը սկսել է խմբային էքսկուրսիաներ անցկացնել Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կձայնագրի և կտեսագրի Բեթհովենի բոլոր սիմֆոնիաները Հայ ճարտարապետների ամառային կինոթատրոնը՝ Մոսկվայի «Гараж» ժամանակակից արվեստի կենտրոնում Գթասրտություն Հնագետ Գրիգոր Արեշյանի հուղարկավորությունը տեղի կունենա Երևանի քաղաքային պանթեոնում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հեռակապով խոսել է Հյուսիսային Ամերիկայի հայոց թեմերի առաջնորդների հետ Սաղմոս ՃԽԱ Հովհաննես Հովհաննիսյան․ Հայ զինվորին Ծաղկաթերթեր Դերասանի մենախոսություն կյանքի իմաստի մասին. «Հեռագիր»-ը ցուցադրվեց «Արմմոնո» փառատոնին Կյանքի արվեստ. Սեռական դաստիարակության խնդիրը Կորյուն Առաքելյան. Բանաստեղծություններ Սամվել Մարգարյան․ Բանաստեղծություններ Մեզ հրամցված է մի չափորոշիչ, որն առանձին անձանց քմահաճույքի արդյունք է. Տեր Սարգիս Netflix-ը «Խոստումը» ֆիլմը ցուցադրելու հեղինակային իրավունք է ստացել Ընտանիք Համո Սահյան. Հորովել Եղիա Տեմիրճիպաշյան. Անգեղն երգ Պառավքարից մինչև Մուրղուզ․․․ Տավուշյան լեգենդներն ու զրույցները Օգոստոսի 1-ից Մոսկվայում վերաբացվում են կինոթատրոնները
website by Sargssyan