USD
EUR
RUB

Մի՛ ե­ղիր ընդ­դեմ ճշ­մար­տու­թ­յան և ա­մա­չի՛ր քո ա­նար­ժա­նու­թ­յան հա­մար

 

Մի՛ ակ­նա­ծիր հզո­րից, մինչև մահ պայ­քա­րի՛ր հա­նուն ճշ­մար­տու­թյան, և Տեր Աստ­ված կպայ­քա­րի քեզ հետ:
Սի­րաք 4;33
Հա­վա­նու­թյուն մի՛ տուր ամ­բա­րիշտ­նե­րի հա­վա­նած բա­նին. հի­շի՛ր, որ մինչև դժոխք չես ար­դա­րա­նա:
Սի­րաք 9;17

Ար­ժա­նա­պա­տիվ կյանք, ար­ժա­նա­վա­յել մահ: Միշտ հա­վա­տա­րիմ ճշ­մար­տու­թյա­նը: Տեր Աստ­ված ա­ջա­կից և զո­րա­վիգ է այդ­պի­սի ըն­թացք ու­նե­ցո­ղին: Նրան, ով ճա­նա­չում է ճշ­մար­տու­թյու­նը և ա­զատ է զա­նա­զան սո­փեստ մա­նի­պու­լյա­ցիա­նե­րից: Ապ­րել ճշ­մար­տու­թյա­նը ար­ժա­նի կյան­քով, մեր­ժել ամ­բա­րիշտ­նե­րի հա­վա­նած բա­նե­րը, ե­թե ան­գամ այդ ամ­բա­րիշտ­նե­րը դա­րիս հզոր­ներն են: Ճշ­մար­տու­թու­նը միշտ խո­սուն է, ո՛չ միշտ լսե­լի և ըն­դու­նե­լի: Ճշ­մար­տու­թյունն ա­տե­լի է հան­դի­մա­նու­թյուն չսի­րող­նե­րի հա­մար, ո­րոնք ինք­նա­կամ կու­րա­նում են, փա­կում են ի­րենց աչ­քե­րը փաս­տե­րի ա­ռաջ: Խոս­քը վե­րա­բե­րում է սե­փա­կան ըն­թաց­քի և ճշ­մար­տու­թյան ան­հա­մա­տե­ղե­լիու­թյան փաս­տե­րին: Փաս­տե­րը հռ­չակ­վում են, միայն ե­թե սե­փա­կան ան­ձին չեն վե­րա­բե­րում, այլ մեկ ու­րի­շին: Սա­կայն ճշ­մար­տու­թյու­նը կա, ան­կախ նրան դի­մադ­րող­նե­րի վե­րա­բե­րյալ փաս­տե­րից: Եվ պետք է խո­սել ճշ­մար­տու­թյա՛ն մա­սին, ոչ թե կենտ­րո­նա­նալ փաս­տե­րի վրա: Պետք է պայ­քա­րել հա­նուն ճշ­մար­տու­թյան, ոչ թե փաս­տե­րի դեմ, քան­զի այդ փաս­տե­րի հետևում նրանք են, ում հա­մար Ին­քը Ճշ­մար­տու­թյու­նը խաչ­վեց. մեզ պես թյու­րի­մա­ցու­թյուն­նե­րը: Նա, ով մեր­ժում է հան­դի­մա­նու­թունն ու խրա­տը, նա­խա­տինք է դառ­նում իր հետ­նորդ­նե­րի հա­մար: Ով ըն­դու­նում և ուղ­ղում է իր շա­վիղ­նե­րը, հա­վա­տա­րիմ­նե­րի հետ օրհ­նու­թյուն է ժա­ռան­գում: Հի­սու­սը հան­դի­մա­նեց սա­մա­րա­ցի կնո­ջը, իսկ նա գնաց յու­րա­յին­նե­րի մոտ և հռ­չա­կեց, թե Քրիս­տո­սին է տե­սել, ո­րով­հետև միայն Քրիս­տոսն իր կյան­քից այդ­քան փաս­տեր կա­րող էր ի­մա­նալ: Հի­սու­սը հան­դի­մա­նեց ազ­գա­կից փա­րի­սե­ցի­նե­րին և օ­րենս­գետ­նե­րին, և նրանք խա­չե­ցին Նրան: Վերց­նել սե­փա­կան խա­չը, նշա­նա­կում է հանձ­նա­ռել հա­նուն ճշ­մար­տու­թյան գի­տա­կից և ան­նա­հանջ պայ­քա­րի ըն­թաց­քը, ո­րով­հետև այդ ըն­թաց­քի վրա միշտ կգտն­վեն մե­խե­րով ու մուր­ճե­րով զին­ված «կա­մա­վոր­ներ»: Բայց վերց­նել սե­փա­կան խա­չը, նշա­նա­կում է նաև սե­փա­կան ան­ձի վրա վերց­նել այ­լոց պա­կա­սու­թյուն­նե­րը և լրաց­նել, վերց­նել այ­լոց ցա­վե­րը և դար­մա­նել: Վերց­նել սե­փա­կան խա­չը, նշա­նա­կում է գի­տակ­ցել, որ ա­մեն բան աշ­խար­հում այն­քան պար­զու­նակ չէ, որ­քան և պարզ է միա­ժա­մա­նակ: Ե­թե միայն մար­դիկ խի­զա­խեին հան­րայ­նաց­նել և հրա­պա­րա­կել սե­փա­կան մութ պու­ճախ­նե­րին ի պահ տր­ված խա­վար գոր­ծե­րը, խա­վա­րը զգա­լիո­րեն կպա­կա­սեր: Մինչ­դեռ մար­դիկ գե­րա­դա­սում են վե­րած­վել բութ ու խուլ ամ­բո­խի և ա­ռաջ քա­շել խա­չի հեր­թա­կան թեկ­նա­ծուին, Քրիս­տոս լի­նի, թե նմա­նա­կող, որ­պես­զի նրա վրա բար­դեն ի­րենց իսկ պա­կա­սու­թյուն­ներն ու ցա­վե­րը: Ինչ­պես ժա­մա­նա­կա­կից բժշ­կու­թյու­նը մար­դուն բու­ժե­լու փո­խա­րեն քո­ղար­կում է ախ­տան­շան­նե­րը, այն­պես էլ ժա­մա­նա­կի ար­ժե­չա­փե­րը, մարդ­կու­թյան ախ­տե­րը բու­ժե­լու փո­խա­րեն, թի­րա­խա­վո­րում են ցայ­տուն ար­տա­հայտ­ված ախ­տան­շա­նը:

Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Գո­րիս

Աղբյուր՝ Irates.am

Լրահոս
Հայր Զաքարիա. «ԿԳՄՍ փոխնախարարի մտքերը ամբողջովին չեն արտահայտում իրական գործընթացը» Վահագն Մուղնեցյան. Թևապարում եմ խավարի մեջ Վահան Տերյան. Շիրակի դաշտերից Համո Սահյան. Այս քարանձավներն Ազգային գրադարանը հանդես կգա առցանց մի քանի նոր շարքով Մշա­կույ­թի նախ­կին փոխ­նա­խա­րար­նե­րը պաշ­տո­նի ակն­կա­լիք ու­նեն Չցանկանալ ուրիշի ունեցվածքը Ե՞րբ է հանգիստ մեր խիղճը «Մար­դուն այդ­քան պար­զու­նակ չպետք է տես­նել, նա շատ ա­վե­լի բարդ էակ է, քան պատ­կե­րաց­նում ենք» Երուսաղեմի քաղաքապետն այցելել է հայկական հախճապակու արվեստին նվիրված ցուցահանդես Ի­մաս­տու­թ­յու­նը ան­ցո­ղիկ ժա­մա­նա­կա­վո­րից հա­վի­տե­նա­կա­նը պե­ղե­լու ար­վեստն է Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով հետաձգվում են Գրականության ինստիտուտի տնօրենի ընտրությունները Ալիսիա Կիրակոսյան. Ինձանից այնքան ես բացակա եղել Աշոտ Ավդալյան. Շարժումը արծաթ «Մերձավորի մահը». մաս 1-ին Հորդանանում այս տարվա սկզբին հայկական եկեղեցու դեմ ահաբեկչական գործողություն է կանխվել Հակոբ Կարապետյան. «Ծնողները կվճարեն, եթե արվեստի դպրոցները լրացնեն 4 ամիսներին բաց թողնված պարապմունքները» Առցանց ներկայացումներ, կրթական ծրագրեր. Մայր թատրոնի աշխատանքն արտակարգ իրավիճակում Սաղմոս ՃԼԶ Խաչատուր Աբովյանի թանգարանը փորձում է առցանց հարթակից տեղափոխվել անմիջական շփման դաշտ «Խորտակված եկեղեցի» Հայր Գէորգ Եպս. Ասատուրեան․ «Ուխտի իմաստը եւ հասկացողութիւնը» Վահագն Դավթյան. Ավերակ վանքում Արմենուհի Սիսյան. Արձակ բանաստեղծություններ «Կարիբյան ծովի դեմ» վերնագրով նոր ֆիլմ կնկարահանվի «Քաջալերվեցե՛ք, ե՛ս եմ, մի՛ վախեցեք» (Մարկ․6:50) Կարանտինը՝ «Կարանտին» անսամբլի «նախաձեռնող ու աջակից» Լուվրը կհրաժարվի իր «վախեցնող էլիտար իմիջից» Արհեստական ինտելեկտով ռոբոտը գիտաֆանտաստիկ ֆիլմում հանդես կգա գլխավոր դերում (տեսանյութ, լուսանկարներ) Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքների գյուտի տոնին նվիրված քարոզ Աստված մեկ է և եռամիասնական․ Ս. Գրիգոր Նյուսացի Լուսանկարիչ Գագիկ Հարությունյանի հոբելյանի առիթով սկսվում է ուսումնասիրությունների և հրապարակումների շարք Ինչո՞ւ Մարսի ու Լուսնի վրա մարդիկ չեն կարող ապրել Փայլանը Վանի «Սուրբ կույսեր» մենաստանի պահպանման հարցը բարձրաձայնել է Թուրքիայի խորհրդարանում Լու­սա­վոր միայ­նութ­յան աս­պե­տը Աստ­ծո զո­րու­թ­յու­նը տկա­րու­թ­յան մեջ է կա­տար­վում Նոր նամականիշ՝ նվիրված Հռոմի Պապի Հայաստան այցին Մահացել է դերասան Գևորգ Դոդոզյանը ԵՐԵՎԱՆ Աշոտ Ավդալյան. Օ, լույս
website by Sargssyan